Ekipi qërealizoi printerët 3D të prodhuar në Kosovë
Fillon prodhimi i printerëve 3D

Kosova ka nevojë për zhvillim vjetor dyshifror nëse dëshiron t’i afrohet Evropës. Ketë diagram e kam punuar para 4 vitesh.

Ksea Technology zhvillon makinën CNC për treg me çmim të ulët në veçanti e përshtatshëm për bizneset e vogla.

Me ritmet e zhvillimit vjetore 3% deri në 5% do mbesim gjithnjë vrima e zezë e Evropës. Kosova ka mundësi dhe duhet të zhvillohet me ritme 10% deri në 15% në vit që pas 15 deri në 20 vitesh ta mbërrijmë mesataren evropiane.

Working on new project ‘Self sufficient all electric caravan.

More info soon …

Advanced study mentoring – new education challenge.
Nga takimi në hotel Sirius

Tema ‘Kriptovalutat’ një prezantim i shfaqur me mjeshtri nga ing. Ejup Qerimi.

New Space Economy NSE ExpoForum
Rome 10 – 12 December 2019
https://www.nseexpoforum.com/edition-2019/
Discussion ‘Air and Water’ – open scientific debate.
Hotel ‘Sirius’ Prishtine
25 Jan. 2020 11:00 – 14:00
https://ksea.technology/blog/2020/01/25/ajri-dhe-uji/
Kosova 2U
Kosova 2U First Kosova Satellite in Space

Last updates:

Advanced technology online shop
https://ksea.store
Presentation in Hotel Sirius Prishtine on 28 December 2019