Elektrostublla

Në ketë video janë dy makineri që janë marrë si model për shkak të thjeshtësisë dhe origjinalitetit. Makina do jetë me dy koka mbështjellëse për dy ekstruder dhe me një stacion për lidhje në mes. si ne vizatimin e poshtëm.

Vizatimi është i punuar ne AutoCad 3D dhe akoma është në fazën e hershme ideore. Sipër është vizatimi me robot për shkarkim të bobinave dhe palosje në Europaletë 1200×800 mm

Poshtë është skica e një manipulatori më të thjeshtë por më të lirë dhe më të shpejtë. Ketë manipulator e kam zhvilluar por një firmë italiane.

Puna vazhdon