KSEA Technology dhe Elektrostublla nënshkruajnë marrëveshjen për automatizimin e linjave prodhuese.

KSEA technology do të automatizon linjat e prodhimit të kompanisë Elekrtostublla në Viti. Puna fillon me automatizimin e mbështjelljes së tubove të valëzuara dhe do të vazhdon me automatizimin e linjës me presa për injektim të plastikës. Qëllimi është rritja e produktivitetit, përmirësimi i cilësisë dhe ulja e kostove. Ku automatizim të linjave prodhuese do… Continue reading KSEA Technology dhe Elektrostublla nënshkruajnë marrëveshjen për automatizimin e linjave prodhuese.

Bizneset e vogla pas pandemisë

Electronics industry and computer classroom.

Pas një muaji në rastin më të mirë ose pas një viti në rastin më të keq edhe kjo pandemi do të merr fund. Çka pastaj? Si do të jetë ekonomia pas virusit Corona Covid-19? Cilat janë zgjidhjet dhe rrugëdaljet? Mijëra biznese të vogla dhe të mesme dhe ato individuale në Kosovë do të mbyllën… Continue reading Bizneset e vogla pas pandemisë

Prodhimi i filamentit për printerë 3D në Kosovë

KSEA Technology në bashkëpunim me Elektrostublla do të fillon së shpejti prodhimin e filamenteve për printerë 3D nga materialet në fillim: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) PLA (Polylactic Acid) PET (PolyEthylene Terephthalate) Nylon duke vazhduar në pjesën e dytë me materialët tjera si: 4. PolyEthylene Trimethylene Terephthalate PETT (PolyEthylene Trimethylene Terephthalate) PVA (Polyvinyl alcohol) Dhe në… Continue reading Prodhimi i filamentit për printerë 3D në Kosovë

Zhvillim i qëndrueshëm vjetor dyshifror i Kosovës është i mundshëm

Historia na jep shumë raste të shteteve me zhvillim të qëndrueshëm vjetor që i afrohet ose e tejkalon 10%. Kosova mund dhe duhet ta bëj këtë dhe sot është momenti i përshtatshëm. Nëse nuk shfrytëzohet tani ky kombinim i rrethanave vështirë që do të përsëritët në të ardhmen. Kosova ka pas një zhvillim konstant që… Continue reading Zhvillim i qëndrueshëm vjetor dyshifror i Kosovës është i mundshëm

Published
Categorized as Economy